Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt " Jsme tu pro sebe, jsme tu pro Vás

15. 12. 2017

Projekt „Jsme tu pro sebe i pro Vás“.

O podporu tohoto projektu jsme požádali Nadaci rozvoje zdraví a Nadaci Tesco v programu „ Vy rozhodujete, my pomáháme“. 

Celý projekt je zaměřen hlavně na připomenutí toho, že spolek úspěšně plní své poslání a do dalších let nabízí svým klientům i regionální veřejnosti povzbuzení pro případ, že do rodiny vstoupí rakovina. Podstata projektu je v rozšiřování aktivit a služeb klientům spolku i veřejnosti. Během patnáctiletého působení organizace v Karviné a okolí jsme docílili, že téměř v každé karvinské rodině se ví, že v Karvinské hornické nemocnici najdou pomoc onkologičtí pacienti i jejich rodinní příslušníci či přátelé. Záměrem realizace projektu, postupně po tři roky, je prezentace této práce a představení služeb a aktivit v dalších létech. Pacientů s nádorovým onemocněním přibývá, cílem poskytovaných služeb je zajištění kvalitního života po léčení, v recidivě i remisi.

Hlavní činnosti spolku je pomoc žít lidem s rakovinou. Neméně důležité jsou aktivity směřované k veřejnosti ohledně prevence tohoto onemocnění. Šířením preventivní osvěty se snažíme o to, aby každý dbal a více si všímal svého zdravotního stavu, nepodceňoval eventuální příznaky. Organizujeme přednášky pro karvinské školy, organizace. V letošním roce jsme vstoupili do realizace projektu „ Nejde jen o prsa“, který ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním ústavem pro vzdělávání spustila Aliance organizací a žen s rakovinou prsu v Praze. Certifikované edukátorky – členky spolku, přednášejí v karvinském regionu i za jeho hranicemi. K tomu si vytvořily systém dalšího poradenství - rozdávají letáčky s výzvou ke komunikaci, věnují se poradenství na faceboku.

Proč jsme tu pro sebe. Cílovou skupinou jsou pacienti v léčbě i po léčbě nádorového onemocnění, v remisi i vyléčení pacienti. Onkologický pacient je tímto pacientem po celý život. Nemoc se vrátí i po létech, kdy si člověk myslí, že je opravdu vyléčený. Nemoc je zrádná, postihne chod rodiny, ovlivní další život. Ve skupině se problémy zvládají lépe. Posiluje podpora ostatních.

Dovolím si popsat vlastní zkušenost. V září 2016 jsem se podrobila operaci a po 23 létech mi znovu diagnostikovali karcinom. V prosinci proběhla část léčby v Radiologickém ústavu Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Letos v květnu se tam znovu vrátím a léčba bude pokračovat. Věděla jsem od března, že něco není v pořádku, už ta dlouhá doba „ cloumala “ moji psychikou a výsledky z histologického vyšetření nepřidaly na optimismu. Na pár podzimních týdnů jsem zvolnila v práci, některých aktivit se nezúčastnila, ani společných schůzek. Když jsem se po třech měsících vrátila, slzy do očí mi vehnalo to, jakým způsobem mně všichni přivítali na společné schůzce. Takto, s upřímným přáním zdraví a přáním ať vše další dobře dopadne. Nevím, co bude dál, ale obrovská podpora přátel z klubu mi dodává energii a přesvědčení, že i další léčení zvládnu a zase se vrátím. Je to také obrovská motivace k tomu, abych coby takový fundraiser působila v klubu dál.

  Proč jsme tu pro Vás. Nádorového onemocnění přibývá, v onemocnění některých typů rakoviny držíme prvenství v republice. Léčba je náročná, dlouhodobá, zanechává mnohdy nepříjemné následky, se kterými je nutné žít. U mladých ztěžuje návrat do práce. Nebo následuje hledání vhodnější práce. Takže opět stresy a pokud se rychle a úspěšně nevyřeší, je zde recidiva onemocnění. Naše mladé členky, jimž je tato problematika nejbližší, si vzaly na starost prevenci k onemocnění a psychologickou podporu nových pacientů. Osobním oslovováním pacientů v čekárnách, distribucí letáku v ostatních zdravotnických zařízeních chtějí pomáhat ve složitých situacích, které jsou součástí života s rakovinou. Že se následně veškeré informace šíří i mezi zdravou veřejnost je jisté.          

Pozitivní efekt realizovaného projektu vidíme v tom, že činnost spolku bude dál zviditelňována na akcích, které se tiskem i televizí dostanou do povědomí veřejnosti a pacientů. Nejpřijatelnějším přínosem je příchod nových klientů. V lednu a březnu 2017 přišli 3 noví členové. Přínosem projektu je pak především spokojenost klientů se službami, s průběhem organizovaných aktivit. 

Na realizaci projektu se podílí několik řešitelů, hlavně finanční podporou. Projekt by jistě nebyl dlouhodobě podporovaný, kdyby nebyl úspěšný. Stálí sponzoři činnosti spolku vědí, že spolku poskytnuté finance jsou využity účelně. To, že je klubovna navštěvovaná pacienty z čekáren, kteří mají zájem o to, co můžeme nabídnout, svědčí o zájmu o činnost spolku. V klubovně jsou nabízeny turbánky a šátky pacientkám, které v důsledku léčby přišly o vlasy. Členům klubu nabízíme každý druhý rok dotazník, v němž se vyjadřují k službám a volnočasovým aktivitám. Tento zpracováváme a tým se řídí požadavky ostatních klientů. Pozitivní přínos projektu vidíme v účasti klientů na jednotlivých akcích. Jsou to rekondiční pobyty, výlety, sportovní a kulturní akce, rukodělné práce nebo besedy v klubovně.

Průběžné informace o realizaci projektu jsou zveřejňovány na nástěnce v chodbě čekárny Onkologického centra – fotodokumentace, každý měsíc Zpravodaj. Informační brožurky a letáky jsou na stolečku v čekárně. Prezentační materiály jsou distribuovány ve zdravotnických zařízeních v Karviné. Nástěnky aktuálně obměňujeme v Poliklinice v Karviné 7, v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné 7. V průchozí chodbě Karvinské hornické nemocnice je umístěn panel, který také slouží k prezentaci činnosti spolku. Na nástěnce v čekárně KHN jsou umístěna i loga podporovatelů spolkové činnosti. Pro zabezpečení informací o součinnosti realizace projektu s Nadací rozvoje zdraví věnujeme specifickou pozornost tomu, aby bylo zřejmé, že tato nadace dlouhodobě a nejvyšší finanční částkou projekt podporuje.

S reklamní agenturou MARF v Ostravě je dohodnutý přelep roll-upu, který celý bude informovat o podpoře projektu.

Zásadním způsobem informuje veřejnost Televize Polar a regionální tisk. Jistě se budou podílet svým způsobem informovanosti z jednotlivých akcí projektu.