Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce rok 2017

15. 12. 2017

Plán práce pro rok 2017

Projekty: Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné.      

                 „ Jsme tu pro sebe, jsme tu pro Vás – 15 let “, 

Zajištění ozdravných aktivit členům onkoklubu Karviná.

Pravidelné schůzky se budou konat v salonku Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov, a.s., - smluvně zajištěno.

Leden:

10. ledna – pravidelná schůzka členů. Informace zájemcům o kurzy práce s počítači.   

Tisk brožur, letáků – distribuce ve městě i v okolních obcích.

Besedy k prevenci onkologických onemocnění podle domluvených termínů / školy, karvinské kluby a další zájemci /.

19. ledna. Rukodělná dílna v klubovně. Vyrábíme z papíru.

Nabídka kurzu ve výtvarných technikách v dílně Kalužinka v Karviné 7. Informace zájemcům.

Únor:                   

9. února  - informace k hospodaření i činnosti v roce 2016.  

Informace členů k organizaci sbírky Český den proti rakovině. Vypracování objednávky pro LPR Praha.

Návštěva zajímavé akce nabízené Regionální knihovnou v Karviné.

16. února – návštěva pracovnice Občanské poradny v Karviné – diskuze se zájemci o tuto službu.

Zájezd do divadla v Ostravě – s některou neziskovou organizaci zdravotně znevýhodněných v Karviné. 

Březen:   

14. března – Členská schůze, pravidelná schůzka s programem. Výběr zálohy na příspěvek účastníku rekondičního pobytu.  

22. března - zájezd do polského městečka Wisla – rehabilitační služby Hotelu Golembiewski.  

Tisk brožur – distribuce, aktualizace nástěnek v Rehabilitačním sanatoriu v Karviné 8, v nemocnici v Poliklinice Ká 7. Preventivní přednášky dle domluvených termínů. Účast v kurzech pořádaných MěDK v Karviné.

23. března - prezentace činnosti na schůzi členských organizací Ligy proti rakovině v Praze.

Duben:

11. dubna – pravidelná schůzka. Informace o společné spolupráci s onkologickými organizacemi z příhraničních oblastí Polska a 12. dubna – Den zdraví v Nemocnici s poliklinikou v Karviné Ráji. 

25. dubna - výlet do Prahy s návštěvou Poslanecké sněmovny.

Poznávací zájezd do okolí Karviné – dle nabídky SMK, s výkladem průvodkyně.  

Ve spolupráci se Svazem žen v Petrovicích u Karviné zajistíme edukační přednášku a turnaj v bowlingu. Stává se tradicí.

Květen:

9. května – pravidelná schůzka se zajištěním dobrovolníků ke sbírce Český den proti rakovině. Informace k rekondičnímu pobytu, vybírání doplatku k příspěvku na RP.

10. května – sbírka Český den proti rakovině.

19. – 20. května - republiková akce „Dokážeš to také“ – zajišťuje Aliance českých žen s rakovinou prsu Praha.

Vzdělávací seminář v Ostravě – pořádá v květnu Aliance pro pacientské organizace.

Prezentace činnosti a edukační přednáška na Dni zdraví v Nemocnici s Poliklinikou v Karviné – Ráji. Aktualizace nástěnek.

Červen:

10. června – AVON pochod – účast mladých členek – termín může být upraven.

11. – 16. června – Rekondiční pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou – 25 členů.

Den pokory a vďaky. Výlet na Slovensko do Rájecké Lesné. Každoročně organizuje pacientská organizace Žilinské Venuše.

Zpracování výstupu z pololetní činnosti – prezentace v tisku, nástěnkách, v nemocnici.

Červenec:

11. července – pravidelná schůzka členů onkoklubu.

Klubovna bude uzavřena od 12. 7. – 7. 8. 2017 – zajistíme vyřizování pošty a nutné administrativy.

Tradiční společné setkání regionálních klubů letos zajišťuje spolek Profit Bohumín nebo ISIS Opava. Termín není ještě znám.

Srpen:

8. srpna – pravidelná schůzka členů onkoklubu.

17. srpna - výtvarná dílna v klubovně – Den otevřených dveří. Tisk a distribuce informačních letáků a brožur.

Návštěva archeoparku v Chotěbuzi. S vnoučaty, případně s účastníky z jiných blízkých onkoklubů. Havířov, Ostrava, Třinec.

Září:

12. září - pravidelná schůzka.

Zájezd do Beskyd. Na Lysou horu. Termín bude doplněn, v roce 2016 se neuskutečnil z důvodu jiných nepředpokládaných akcí.

Veletrh sociálních služeb Statutárního města Karviná. Vinobraní v Obecním domě Družba nebo u Rehabilitačního sanatoria.

Návštěva Regionální knihovny v Karviné. Se známou osobností.

Říjen:

10. října – druhá členská schůze. Informace o hospodaření za tři čtvrtiny roku a nabídka akcí do konce roku.    

Tisk a distribuce informačních letáků a brožur.

Akce v Petrovicích – bowling, výstavky. Výstavy v Okresním archívu v Karviné.

 

Listopad:

14. listopadu společná schůzka.    

Konference Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze. Prezentaci činnosti provedou dvě členky klubu.

Výtvarná dílna v klubovně  - pracovní terapie hlavně pro nové členky

Návštěva kulturní akce podle nabídky – MDK Karviná, Regionální knihovna v Karviné 7.

Prosinec:

5. prosince – poslední schůzka v roce, hodnocení činnosti, program, vzpomínka na bývalé členy.  

Výtvarná dílna v klubovně - vánoční rukodělná činnost   

28. prosince - předsilvestrovské procházení – tradiční minituristická akce – místo bude určeno později.

 

Z dalších aktivit, o které je zájem:

  • Překvapil zájem o vzdělávání na počítačových kurzech. Zjišťujeme nejdostupnější alternativy.
  • Výlet za nějakou zajímavostí / autobusem, vlakem /. Třeba až do Košic. Cestování po Slovensku je výhodné. Zajistíme si slevenky.
  • Prezentační akce zajímavých produktů, podporující naše zdraví.     
  • Návštěva Galérie pod věží, výstav v zámecké galérii. Součást programu předsilvestrovského procházení Karvinou.
  • Pro zdatnější trochu sportování – bowling, šipky, procházka do příměstských částí Karviné. Využití rehabilitačních pomůcek instalovaných ve městě Nadací OKD.
  • Zajištění služeb pedikérky. V loňském roce opět hodně ceněná služba našim seniorům.

 

I v loňském roce se spolek zaměřil na rozvíjení spolupráce s příhraničními organizacemi onkologických pacientů. Zorganizovali jsme několik společných akcí. Počítáme s tím, že v roce 2017 se uskuteční podobné akce na Slovensku a v Polsku. Dají základ pro realizaci prezentační akce v roce 2018, kdy karvinský onkoklub bude slavit patnáctileté výročí založení organizace. Zúčastňujeme se těchto akcí pořádaných organizacemi, které existují déle. Chceme se také pochlubit úspěšnou činností a nabídkou služeb dalším potenciálním členům spolku. 

 

Průběžně zajišťujeme členům informace o akcích Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze, Nadace OKD, Lázně Darkov, a.s. Také se zúčastníme odborných seminářů, konaných touto organizací v Ostravě. Edukačních, vzdělávacích, využívá účetní spolku. Zúčastňujeme se akcí, které pořádají jiné organizace zdravotně znevýhodněných. Statutární město Karviná nabízí aktivity, které se nedají se zařadit do plánu práce na počátku roku, protože nejsou známy termíny. Jsou však pro nás hodně vítané, zajímavé. Využíváme nabídku Kulturních zpravodajů, informujeme pak ve vlastních Zpravodajích, které dostanou na stůl členové klubu na schůzkách nebo v klubovně. 

Vedení spolku i realizační tým zůstává po únorových volbách stejný. Chápeme to, jako projev důvěry v tom, že dál povedeme spolek tak, aby byli spokojeni všichni členové a pro nové pacienty byly nabízené aktivity přitažlivé.

Významná je stálá podpora poskytovatelů finančních prostředků, spolupracujících organizací a firem. Velice vstřícní jsou vůči našim požadavkům v Dopravní firmě MIDI Karviná, v Reklamní agentuře MARF, s.r.o. Ostrava. Pozitivní motivaci je zájem jiných subjektů, které nabízejí pomoc.     

V Karviné: 2. ledna 2017                                            

                                                                                               Zpracovala: Monczková

,