Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš úspěšný rok 2010

2. 1. 2011

Skončil další rok. Někteří se vlastně známe už deset roků. Na ty, kteří odešli, vzpomínáme.

V současné době má klub 62 členů. Většinou z  řad seniorů. Realizací tohoto projektu se snažíme přimět je k pohybu, cvičení, procvičování vědomostí, k doplňování užitečných informací, k zájmu o ruční práce. Vytváření hezkých drobností během akcí pracovní terapie v klubovně i během pobytů je velice využívanou aktivitou.

                 Další relaxační a odpočinkovou aktivitou měl být zájezd a ozdravně edukační pobyt koncem června v Čeladné. Zájezdu nepřálo počasí, přesto jsme si ho užili. Návštěvou Slezského muzea v Opavě, Muzea Petra Bezruče. Pak jsme si prohlédli zámek a park v Hradci nad Moravicí. Do Arboreta v Nových Dvorech a na zámek v Raduni jsme se nedostali z důvodu omezení dopravy. Celý den pršelo a opavsko postihly povodně. Ovšem ozdravný pobyt v Čeladné, to bylo něco jiného. Počasí jako na objednávku, nejvíce nových členů klubu. Perfektní program. Brožurku přikládám. Původní předpokládaný počet účastníků byl 18. Zúčastnilo se 28 členů klubu. Netroufáme si pořádat pobyty pro více než třicet členů. Přesto a právě z důvodů pomoci ostatním členům, na které místo nezbylo, jsme nabídli ještě jeden pobyt v září. Do Horní Lomné do Penzionu u Studánky. Před časem jsme s žádostí o podporu požádali Nadaci OKD. Ta ovšem při povodních velice pomáhala tam, kde byly škody největší. Takže projekt nepodpořila. Zvýšili jsme poplatky účastníků, zúčastnilo se 26 členů. Hodně účastníků bydlí v obcích v okolí Karviné. Traumatizující pocity, potřeba většího fyzického nasazení při odklízení následků povodní, možnost infekčního onemocnění pro lidi se značně sníženou imunitou jsme chtěli vyvážit odpočinkem, pohodovým programem, návštěvou zajímavých míst, procházkami čistější přírodou. Během týdenního pobytu v Lomné jsme využili nabídky penzionu a nechali se odvézt do městečka Wisla v Polsku, kde jsme si prohlédli i Aquapark Golembvski. Další den jsme odjeli do Koňakova, také v Polsku. Je tam proslavené muzeum krajek a stylová dřevěná chata na vrcholu s nádherným výhledem na celé Beskydy. K tomu přidali poutavé vyprávění o místním folkloru. Moc hezké obohacení pobytu. Nadace OKD pořádala 4. září v rámci Hornických slavností Nadační městečko. Měli jsme možnost představit naši činnost jako všechny nadací podporované organizace. Zúčastnili jsme se také Turnaje v petangue v Albrechticích. Organizovala také Nadace OKD.  Tato Nadace si vybrala klub jako jeden ze šestnácti podporovaných k zveřejnění v nadační brožuře. Vzhledem k tomu, že nadace podporuje stovky projektů, velice si vážíme toho, že si pro tento účel vybrala karvinské sdružení.
                Na zájezd do Luhačovic jsme odjeli 22. září. Tento zájezd jsme si užili. Říjen byl měsíc akcí pracovních terapií, seminářů ke zpracovávání projektů, školení a konferencí. Na Sněmu pacientských organizací LPR Praha jsem kontaktovala Agenturu Arcadia s přáním, aby Putovní výstava, takto největší preventivní akce v oblasti nádorových onemocnění, dorazila v příštím roce i do Karviné. Na Magistrátu proběhla první přípravná schůzka všech tří spoluorganizátorů. Výstavu s názvem Každý svého zdraví strůjcem budeme také částečně financovat. Postaráme se o to, aby karvinská veřejnost byla náležitě informována, zajistíme účast. Do nemocnice na novorozenecké oddělení jsme odevzdaly další balík bačkůrek, čepiček a ponožek, upletených našimi členkami. Proběhla další distribuce brožur, kterými seznamujeme karvinskou veřejnost s činností klubu. V Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, se 7. listopadu uskutečnila přednáška a prezentace výrobku Evelor. Podpůrného doplňku stravy, určeného k užívání po léčbě nebo k regeneraci organizmu lidem starším. První seznámení s tímto výrobkem proběhlo v klubovně v srpnu. Pro velký zájem jsme zopakovali i pro veřejnost a lázeňské klienty.     
                Trochu kultury – beseda s Vlastimilem Harapesem a Pavlínou Filipovskou. Další akce pracovní terapie se uskutečnila 14. a 16. prosince. Zhotovování vánočních vazeb. Na tuto akci si přítomní účastníci přispívají. V  prosinci proběhla poslední schůzka – Mikulášská. Ve čtvrtek 30. prosince jsme se sešli u naší university, prošli na náměstí, prohlédli si výstavu betlémů - výrobků dětí karvinských škol a výstavu obrazů dcerky, jedné z našich členek. Procházka zasněženým darkovským parkem a příjemné posezení v Oáze považujeme za hezké rozloučení s právě uběhlým rokem.
                Hodnotíme letošní činnost a vyúčtujeme podle smluv další finanční podpory poskytovatelům. Magistrát města přispěl klubu ke konci roku finančním příspěvkem na vybavení počítačovou technikou. Zkvalitní práci realizačního týmu. Počítáme se zapojením dvou dalších členek k aktivnější pomoci.
                Druhým projektem, realizovaným karvinským sdružením je Zkvalitňování života onkologických pacientů a preventivní edukace k nádorovému onemocnění v Karviné a okolí. První větší akci, kterou jsme letos v klubovně provedly, byl Den sponzorů – 16. února. Byly jsme příjemně překvapené účastí. Proběhly první preventivní přednášky. Na únorové schůzce jsme seznámily ostatní členy s plánem práce. V březnu nám na schůzce představily svůj program maminkám a babičkám, děti z Mateřské školy. V dubnu přijaly pozvání na Onkologické dny do Brna dvě členky. Vrátily jsme se skvělým pocitem, že opět máme dalším členům co nabídnout. Kontakty navázané v těchto třech dnech jsme náležitě zúročili. Příjemným výstupem je spolupráce s pěti farmaceutickými společnostmi, které různým způsobem podpořily činnost klubu.  Prostě všechno podle plánu. V Ostravě jsme navštívili hrad a MINI UNI. Květinkový den – sbírka Český den proti rakovině byla také úspěšná.
                Za největší úspěch v dosavadní činnosti, považujeme konání Májového pětiboje v Darkově. Přes nepřízeň počasí přijelo do Karviné a v Darkově se sešlo 105 účastníků této akce. 27. května. Bylo to setkání sedmi onkologických klubů severní Moravy. Organizovalo karvinské sdružení. Přijela se podívat děvčata z Polska. Z Wodzislavi a Polského Czeszyna. Prošli jsme od nádraží městem na náměstí, kde se konal také Veletrh sociálních služeb. Ten organizuje Magistrát města Karviná. Účastníci akce si prohlédli stánky s nabídkou služeb občanům. Jeden z nich byl i náš. Ze všeho nejvíc jsme ocenili, že nám přálo počasí. Celý den nepršelo. A to je co říct, při takovém promáčeném květnu, kdy povodeň zasáhla téměř každého. Darkov byl týden před touto akcí pod vodou, ještě byly znát důsledky. A to, že jsme mohli z vyplavených domků, zahrad uniknout do světa příjemných setkání, legrace, odpočinku, byl pro nás zdraví posilující zážitek.
                Do tohoto projektu zahrnujeme vzdělávání členek pracovního týmu. Účastníme se seminářů Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze, v Ostravě proběhl seminář Nadace Partnerství, v Brně pořádala Nadace Siemens. V karvinské Slezské universitě proběhl seminář k příležitostem využívání evropských a regionálních fondů. Jsme malá organizace, v možnostech požádat si o příspěvek tímto omezování, přesto je k užitku zúčastnit se těchto seminářů. Podněty z nich zkvalitňují naší práci.   
                Pro příští rok máme v úmyslu pomoci mladším pacientům, kteří by se po léčbě měli vrátit do práce. V jednání je možnost zřídit jídelnu a prodejnu se zdravou výživou v části Karviná 7. Postarat se o zřízení 8 – 10 pracovních míst. 
                Na členské schůzi v říjnu proběhly volby do vedení sdružení. Zůstává stejné až na výměnu jedné z členek revizní komise. Přejeme si navzájem i všem ostatním příznivcům klubu, zdraví a pohodu k práci. Do devátého roku činnosti klubu si přejeme splnění všech přání a cílů, které už teď spřádáme. Motivací nám je uznání a vděk členů klubu, podpora spolupracujících institucí. Pro náročný záměr, který máme v úmyslu příští rok realizovat je velice potřebný. Každoroční zkvalitnění služeb členům klubu i karvinské veřejnosti je cílem projektu. Věříme, že přes nedostatek financí všude se podaří plány uskutečňovat.
 
V Karviné: dne 1. ledna 2011                                                                                                    Zpracovala: Monczková
    
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář