Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co Vy na to ? ? ? Reagujte. Máte zájem o tuto službu ?

2. 1. 2011

Zkvalitnění života onkologickým pacientům v produktivním věku. Průzkum zájmu o novou službu klubu.

                 Uvědomuji si a je jen dobře, že se dá v nynější době spousta onkologických onemocnění vyléčit, lidé po této léčbě se vracejí do práce a bez vážnějších problémů žijí dál.
Je tu však skupina pacientů, kterým se toto nepodařilo. Jejich léčba je delší, náročnější, důsledky léčby dlouhodobé. Je jim ukončena pracovní neschopnost. Někdy je přiznám důchod plný či částečný invalidní. Tato doba, kdy důchod pobírají je různě dlouhá. V poslední době je tendence zkrátit ji na co nejkratší čas. Následuje komunikace s Úřadem práce. Složitá.
                S přesvědčením, že těchto lidí, vzhledem k prodlužování hranice věku k odchodu do starobního důchodu přibývá, hledáme cestu, jak jim pomoci. V našem městě i regionu není dost práce pro lidi zdravé, natož nějak znevýhodněné. Členům klubu, těm starším zajišťujeme zájezdy, kulturu, rekondiční a ozdravné pobyty. Pro kvalitnější využití volného času. Lidem mladším by jistě zkvalitnilo život to, že najdou práci přiměřenou jejich zdravotnímu stavu.    
Hlavní záměr projektu: - poznámky k jedn. bodům
                Vytvořit pracovní místa pro zdravotně znevýhodněné onkologické pacienty v produktivním věku.
Zdůvodnění: po náročné léčbě chemoterapii, radioterapii a jiné nejsou všichni pacienti schopni po roční pracovní neschopnosti nastoupit do původního zaměstnání.
-          pozvolně ustupující únava
-          oslabená imunita
-          častější nemocnost virovými onemocněními
-          psychická zátěž ( u žen ještě paruka )
-          u žen po ablaci prsu problémy s lymfedémem
Nezvládá osmihodinovou pracovní dobu, nepodává požadující pracovní výkon, vyčerpávající je dojíždění na větší vzdálenost od místa bydliště, stres z obav, že zaměstnavatel nebude tolerovat tyto problémy a propustí jej.
Pokud pacient všechno zvládne, následuje zajištění standardního stylu rodinného života. Kvalita života je značně ovlivněna tím, že rodina delší dobu nefunguje jako dříve. Tento stav by bylo vhodné omezit na opravdu co nejkratší dobu.
Léčba nádorového onemocnění je znevažovaná. Plné invalidní důchody jsou plošně rušeny, částečné zkracovány, odebírané. Během konzultace s lékařkou – onkoložkou mi bylo sděleno, že téměř čtvrt roku velkou část pracovní doby vyplňuje vypisováním oponentur k odebírání důchodů. Ví, že pacienti by se měli ještě léčit, pro posudkového lékaře jsou v pořádku. On se řídí předpisy, pochopíme. Pacientům je třeba pomoci doléčit se pokud možno v klidu.
Zaměstnavatel nezaměstná vyléčeného pacienta z obav:
-          větší nemocnost
-          nedostatečný výkon
-          provoz neumožňuje zkrácený úvazek nebo náhradní práci
Návrh opatření:
-          průzkum zájmu pacientů o tuto službu 
-          specifikace profesí – umožníme vzdělání k jednotlivým profesím / účetní, provozní, manažerka projektů /
-          pomoc při zajištění kurzů ostatním zaměstnancům, v případě potřeby
Forma:
-          pomocí letáků, pohovorem v klubovně, informace na webových stránkách
-          spolupráci s lékaři – onkology / v karvinském onkologickém centru jsou tři /
Návrh konkrétního řešení v případě, že o tuto službu bude zájem:
Onkoklub může iniciovat vznik provozovny, jako vedlejší činnosti, úpravou stanov.
 
Půjde o samostatnou jednotku, s vlastním účetnictvím.
                Objekt, o který máme zájem, bude majitel na jaře 2011 rekonstruovat. Vhodné místo je přislíbeno. Záleží ovšem na výši nájemného. V případě, že nebude akceptovatelné, budeme hledat jiný, vhodný objekt. Jídelna zdravé výživy v Karviné není, prodejny dvě, vzdálené. 
 
Za spolupráce s Úřadem práce bude zpracován podnikatelský záměr na zřízení Jídelny a prodejny se zaměřením na zdravou výživu. Nekuřácká provozovna. V Karviné – Mizerově. Počet pracovníků 8 - 10. Pro začátek.  
Profese: vedoucí provozu, účetní provozovny, 2-3 prodavačky a 2-3 kuchařky na poloviční úvazek, uklízečka
Předmět činnosti: jídelníček podle zaměření, tradiční, krajová, levná jídla, nabídka snídaní, svačinek, obědů, pokud bude dost prostoru, další jídla. Prodej potravin zdravé výživy, jednoduchých vlastních výrobků diabetikům, celiatikům atd.
Podle možností: dětský koutek, připojení k internetu, prodej vlastních výrobků na objednávku
Další aktivity: propagační – ochutnávky specialit, akce pro děti z okolních mateřských i základních škol, obnovení slezských tradic v nabídce jídel.
Prodej drobných předmětů. Výrobků, které členové klubu zhotovují na akcích pracovní terapie. Ženám po ablaci prsu a problémem lymfedému zajišťuje posilování a udržení dobré motoriky rukou. Může být i motivací k dalším nápadům jak prezentovat činnost klubu.
                Očekáváme zájem pacientů pracovitých, kreativních. Dobrým nápadům se meze nekladou. Vytvoříme jim pracovní podmínky, které nebudou nadále poškozovat jejich zdravotní stav. Toto zaměstnání může být „ přestupnou stanicí“ k možnosti, znovu se uplatnit na trhu práce v době, kdy potíže po náročné léčbě odeznějí. Klub tím splní své poslání v jednom z bodů pomoci širšímu spektru klientů.   
                                                                                                                                             V Karviné 28. prosince 2010
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Super nápad

(Evik, 4. 7. 2011 19:53)

Všem Vám držím palečky!!!Super nápad. Pracuji také ve firmě,která zaměstnává osoby ze zdravotním omezením.
Celý život jsem pracovala na plno. Po léčbě i když už to je 8 let, přidalo se hodně jiných nemocí a i kdybych chtěla na 100% to nejde. Pracuji, ale opět v obchodě, ale jiném internetovém. Prostě je to mé poslání a mám ho ráda. Holky až Vám to vyjde!!!A posílám pozdravy!!!Váš Evik