Jdi na obsah Jdi na menu
 


BISTRO Esíčko - projekt ukončen

5. 9. 2013

 

Je mi to velice líto, ale v této fázi provozovna Esíčko otevřena nebude. Projekt byl k 30. červnu ukončen. Finančních prostředků k otevření provozovny bylo málo. Dotace NOKD byla smluvně zajištěna třemi splátkami. Nevyčerpanou část první splátky jsme vrátili, taktéž zcela nečerpanou částku dotace Statutárního města Karviná. Dohromady téměř 119 000,-- Kč. Vyúčtování příspěvku z benefičního koncertu proběhlo již dříve. Peníze byly využity především na zpracování žádosti o dotaci Ministerstvu práce a sociálních věcí. Třinecká společnost, která tyto služby poskytuje, zpracovala žádost dvakrát. MPSV žádosti nepodpořilo. ONKO zaplatilo přes 60 000,-- Kč. Služby projektantky, která zpracovala dokumentaci k úpravám a rekonstrukci prostoru v objektu, byly fakturovány v částce 34 000,-- Kč. V době, kdy „ se mělo kopnout “ ovšem přišla zpráva, že další ze dvou žádostí podpořeny nebudou. Takže jsme o prostor přišli, majitel ho nabídnul jinému zájemci a hledali jsme další finanční zdroje. Nabídka jiného prostoru v objektu byla a stále je. Služby účetní firmy a nájem sídla společnosti vyčerpal další peníze.
Tři roky snahy o navrácení příjemného místa, které vzhledem k představám, jak by mohlo vypadat v souvislosti s dnešními požadavky na styl a praktické využití provozovny, byly završeny neúspěchem. Je stále větší riziko pouštět se do jakéhokoli podnikání. I toho sociálního. Bez dotací na mzdy a základní měsíční náklady nelze takový podnik vybudovat. Realizační tým se rozpadl. Práci na projektu prošlo asi 15 osob. Zdravých i zdravotně postižených. Většinou si práci našli. Další zůstávají v evidenci ÚP a někteří odešli do předčasného důchodu, dokonce je tu i recidiva onkologického onemocnění jedné z členek týmu. Takto realizovaný projekt je zřejmě „ velké sousto “ pro nově vzniklou společnost. Přesvědčení, že je třeba pomoci mladým zdravotně postiženým a znevýhodněným lidem v Karviné a karvinském regionu vůbec, zůstává. Všichni víme, že Karviná to jsou především nezaměstnaní, nemocní a senioři. Mladí z města odcházejí.
 
Co dál? Od založení společnosti ONKO pomoc Karviná uplynuly 3. září dva roky. Drobné akce, jimiž se dostala do povědomí karvinské veřejnosti, jsou už zapomenuty. Nabídka pekařských dobrůtek „ mňamky naší mamky“ na Vánočních jarmarcích a Hornických slavnostech, první společenský ples v restauraci u Tesarčíka. Kuchyně Esíčka měla být zázemím pro akce tohoto typu. Další aktivity navazovaly na jeho provoz.
Pro většinu poskytovatelů dotací, grantů a finančních příspěvků je podmínkou pro schválení příspěvků  „ rozběhnutá“ činnost organizace.       
Cílem další činnosti společnosti ONKO pomoc Karviná je zajistit pro onkologické pacienty zdravotně postižené a znevýhodněné osoby, svépomocné aktivity, vedoucí k jejich uplatnění a návratu do práce po nemoci. V současné době probíhá nábor klientů do pracovního týmu společnosti do projektu Půjčovna kompenzačních pomůcek. Práce pro zájemce by měla být v dubnu 2014. Zájemcům o tuto práci poskytneme příslušné vzdělání pomocí seminářů a kurzů. Sledujete informace také v tiskovinách klubu a společnosti. Podrobnosti v dalších aktualitách.
Činnost společnosti ONKO pomoc Karviná a onkoklubu Karviná bude vždy provázaná. Jedná se však o dvě organizace s různým sídlem, vedením, bankou. Každá vede své vlastní účetnictví, má své IČO. Liší se pomoci stejné cílové skupině. Starším pacientům a seniorům a mladým pacientům, kteří se vracejí na pracovní trh. Klubovna onkologického sdružení je součástí Onkologického centra Hornické nemocnice v Karviné 6 a v čekárnách se tedy nabízí okamžitý a lepší kontakt s pacienty. Umístili jsme zde informační letáky, zveme do klubovny, kde předáváme další informace. Pro další jednání větší skupiny osob je klubovna malá. Sdružení působí v Karviné již deset let, jeho činnost je známější. Práci skupiny mladých pacientů povede koordinátorka, která je členkou sdružení. Samozřejmě se zde nabízí využití chuti zdravých lidí pomoci v neziskovém sektoru. Zapojit se do projektů tím, že využijí svého vzdělání, praxe. Pokud mají představu o službě, která v Karviné chybí a v rámci sociálního podnikání by se mohla zřídit.  
Je nám velice líto nevyužít dosavadní spolupráce s organizacemi, které nabízejí pomoc nefinanční, potřebnou pro uskutečnění cílů spolku. Vzhledem k tomu, že větší možnosti k oslovení onkologických pacientů vidíme v součinnosti aktivit onkoklubu zvolili jsme tuto alternativu:
 
1/         Z řad zájemců o svépomocné aktivity mladých onkologických pacientů v Karviné, vytvořit realizační tým.
2/         Nabízíme prostor ke scházení pracovního týmu, s vybavením základní kancelářskou technikou. V sídle společnosti ONKO pomoc Karviná. / na náměstí v budově Čedoku, v prvním patře /
3/         Nabízíme pomoc při sestavení pracovního týmu, pomoc s vyhledáváním finanční zdrojů k podpoře aktivit, spojených s činností.
4/         Nabízíme kontaktování na podobné organizace v republice. / Bellis Praha /
5/         Nabízíme vzdělávání pro tuto práci.
Den otevřených dveří:
 26. září a 19. listopadu 2013.     Od 8:00 – 14:00 hodin. / v klubovně sdružení ve čtvrtém patře hornické nemocnice – první dveře vpravo v Onkologickém centru /
Zajistíme této skupině pro společnou schůzku salónek v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov v Karviné 8. V programu může být konzultace problémů a pracovníky Úřadu práce v Karviné nebo Okresní správy sociálního zabezpečení v Karviné.
Náplň činnosti této skupiny:
1/         volnočasové aktivity s účastí dětí – pobytové akce, zájezdy, scházení, společné výlety do přírody, jiné akce – malé společenské    
2/         svépomocné aktivity – sestavení realizačního týmu pro projekty umožňující integraci do společenského života, do práce, do akcí vzdělávacích, navázat na strategický plán společnosti ONKO pomoc Karviná.
3/         zapojení do projektu sociální pomoci, zřízením provozovny v Karviné – Hranicích. Potřebujeme ihned     3 – 4 zdravotně postižené ženy na zkrácený pracovní úvazek. Také jednoho muže.   
Spolupracující organizace společnosti ONKO pomoc Karviná:
 
Po dobu činnosti společnosti jsme zaujali svým záměrem několik subjektů. Ti věří, že účel a pomoc cílové skupině bude uskutečňován. V září letošního roku jsou dva roky od založení společnosti. Nejméně dvouletá činnost je podmínkou mnoha donátorů k tomu, aby zpracovaný projekt přijali, podpořili.
Athega Havířov, s.r.o. – vzdělávací agentura, provede školení novému týmu v oblasti zpracování žádostí o finanční pomoc, marketingovou strategii, udržitelnost projektů. Manažer projektu zajistí další vzdělávání pro první funkce v záměru.
Centrum zdravotně postižených Ostrava – nabízí finanční příspěvek společnosti jako zaměstnavateli. Pro osoby s postižením I. a II. stupně. Z prostředků jimi zpracovaných projektů např. MPSV.
Úřad práce Karviná – několikrát proběhlo velice vstřícné jednání o pomoci. V Karviné je každé zřízené pracovní místo úřadem vítané.
Hygienická stanice, Živnostenský úřad, Sociální odbor Statutárního města Karviná, Promos Alfa Havířov Suchá – rovněž několik jednání o konkrétní spolupráci.
Nejdelší spolupráce je však se zástupcem společnosti Styl Invest Ostrava, který nabízí k pronájmu prostory, kde by mohla být provozovna nejen Esíčka. Galaxie centrum pomoci v Karviné - Hranicích.
 
 
V těchto dnech vstupuje činnost společnosti ONKO pomoc Karviná do fáze, kdy nabízí pacientům po léčbě, jinak zdravotně postiženým i lidem zdravým možnost zapojit se do aktivit, z nichž mohou být pro některé klienty zajímavá pracovní místa.
 
Pokud Vás tento příspěvek oslovil, přijďte se informovat do klubovny v KHN nebo se zúčastněte Dnů otevřených dveří rovněž v klubovně.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář