Jdi na obsah Jdi na menu
 


naše projekty

18. 1. 2008

Členy sdružení mohou být pacienti s onkologickým onemocněním jakéhokoliv typu a všech věkových kategorii. Rovněž jejich rodinní příslušníci a známí, kteří jim pomohli překonat těžké životní období.
 

Realizujeme projekt s názvem:

Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní edukace v oblasti nádorového onmocnění v Karviné a okolí
Ten obsahuje několik podprojektů:
Základní vize realizace všech projektů spočívá ve spolupráci karvinských a regionálních institucí na zkvalitňování života pacientů s onkologickým onemocněním, pomoci jejich rodinným příslušníkům. Je zaměřená i na osvětu k prevenci tohoto onemocnění. Spolupracujeme s ostatními pacientskými organizacemi v republice. Poradenskou a zastřešující organizací je Aliance českých žen s rakovinou prsu. Více se o této organizaci dozvíte na webových stránkách: www.breastcancer.cz

Vzhledem k tomu, že sdružení je zařazeno do Komunitního plánu poskytování sociálních služeb v Karviné zpracovaly jsme Standardy kvality poskytovaných služeb na podmínky práce a smyslu činnosti sdružení.
 

 Projekt: Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné. Realizace: 1. ledna – 31. ledna 2013.

Cílem projektu je organizování volnočasových i vzdělávacích akcí pro členy sdružení i veřejnost, se zřetelem na věk, zdravotní stav a psychickou zátěž, kterou způsobuje léčba nádorového onemocnění. Místem, kde se probírá nejvíce zátěžových momentů je klubovna, která je součástí Onkologického centra. Pacienty, kteří si během čekání přijdou popovídat do klubovny, zapojujeme do klubových aktivit, pokud si přejí. V letošním roce zřejmě ubude stálých členů klubu. Zestárli, zhoršily se pohybové a finanční možnosti účastnit se některých akcí. Takže naší největší snahou bude více prezentovat pomoc klubu a zajistit akce, které toto zohledňují. V současné době má klub 62 členů. Vesměs z Karviné, z Petrovic u Karviné, Dětmarovic, Dolní Lutyně a Stonavy. Aktivity tohoto projektu uskutečňujeme především na území města Karviná.
Klubovna slouží k setkávání pacientů, kteří potřebují poradit, konzultovat své trápení s lidmi, kteří nemocí prošli a mohou poradit. Jak změnit jídelníček, návyky, vrátit se do společenského života. Což bohatě nabídne klub.
Nabídku akcí se snažíme rozšiřovat a inspirujeme se činností jiných pacientských organizací v republice. Důležitým doplněním plánu práce je už termín regionálního setkání pacientských organizací v Havířově. Ve středisku volnočasových aktivit, kde má sídlo i havířovský klub INNA Havířov se 23. července 2013, uskuteční setkání na úrovni akce, kterou v roce 2010 zahájilo karvinské sdružení.  
Činnost roku jsme zahájili 3. ledna přípravou výstavy k desátému výročí založení sdružení. Po celou dobu činnosti uchováváme materiály, svědčící o tom, jak probíhaly akce, které postupem času pomohly asi stovce pacientů nebo jejich rodinným příslušníkům. Je skvělou příležitostí zveřejnit poskytovatele dotací a spolupracující organizace. Obec Petrovice podporuje činnost klubu téměř od vzniku. Výstava bude zahájena 17. ledna 2012. V Okresním archívu v Karviné – Fryštátě. Pozvánky na vernisáž včas předáme. K prohlédnutí bude výstava do konce února. Dál budou pokračovat pravidelné schůzky členů v Rehabilitačním sanatoriu. S Lázněmi Darkov, a.s., spolupracujeme na pořádání seminářů a různých vzdělávacích akcí. Opět budeme pořádat sbírku Český den proti rakovině. Důležitou a stále více oblíbenou aktivitou jsou rukodělné práce. Vlasta Šebestová je velice šikovná lektorka, s hlavou plnou nápadů jak upoutat členky k výrobě hezkých věcí a zároveň pomoci jim s udržením motoriky rukou. Klubovna je malá a tak se každá akce pořádá v několika termínech. V klubovně uskutečníme opět prezentační akce protetických pomůcek, léků nebo doplňků stravy. Na zářijovou schůzku si pozveme lékaře – téma, související se zaměřením květnové sbírky. Navštívíme výstavní síň, opět divadlo a Regionální knihovnu. Preventivní přednášky jsou už léta samozřejmou činnosti klubu. Potřebovali bychom do týmu mladší členy, nejsou.
V popředí našeho zájmu jsou změny v legislativě, týkající se neziskových organizací. V říjnu 2013 končí vedení sdružení volební období a tak se budeme snažit skloubit všechny tyto změny tak, aby sdružení dál mohlo poskytovat deklarované služby všem členům. Samozřejmě i pacientům Onkologického centra v KHN a veřejnosti.     
Realizace tohoto projektu je přínosem pro členy sdružení hlavně v tom, že eliminuje pocit osamění, nabízí kulturní vyžití, možnost seberealizace v aktivitách, které toto podporují. Přínosem pro ostatní veřejnost v tom smyslu, že za deset let již vnímá, že existuje pacientská organizace, která pomáhá stále většímu počtu onkologických pacientů. Od letošního roku, i těm mladým. Věříme, že se konečně „rozjede“ nová provozovna Bistro Esíčko, jejímž provozovatelem bude ONKO pomoc Karviná, o.p.s. Vznik této společnosti iniciovalo vedení onkoklubu, po rozhodnutí, že pomůže cílové skupině onkologických pacientů v produktivním věku. Těm, kteří se po ukončení léčby a rekonvalescenci hůře uplatňují na trhu práce. 
V současné době aktualizujeme informační brožurky, webové stránky jsou v poslední době také poněkud zanedbané, napravíme. Obrovskou motivací pro další práci je pozvání na „ 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium“, které se koná 23. ledna v Praze. V programu pacientské sekce představíme desetiletou práci klubu. Klub fungoval již před založením a osamostatněním rok a půl jako jedna z aktivit Slezské Humanity. Součástí programu je průvodce sociálním zabezpečením pacienta průvodce pro přežití neziskového sektoru. Jsme si vědomi změn, které klub čekají. Potřebujeme podrobnější informace pro členy i vedení sdružení.
Jsme si rovněž vědomi ubývání finančních prostředků putujících do neziskového sektoru. Proto jsme nesmírně vděční za každou podporu. Věříme, že i letos projekt podpoříte. O změnách týkajících se právní subjektivity sdružení budeme včas informovat.
Projekt: Zajištění ozdravných aktivit členům onkoklubu Karviná
 
Největší a nejnáročnější na objem finančních prostředků je pro rok 2013 pobytová akce. Týdenní Ozdravně edukační pobyt se bude konat od 15. června do 22. června 2013. V Hotelu Javor v Řece. Bude mít svůj tradiční program. Rozcvičky, procházky, rukodělné práce, přednášku lékaře – pravděpodobně z oddělení ORL. Sportovní odpoledne, vědomostní soutěže. Cílem pobytu je stmelit kolektiv, lepší vzájemné poznání a hlavně zajistit pohyb na čerstvém vzduchu. Na zpáteční cestě z pobytu navštívíme Muzeum včelařství v Chlebovicích u Frýdku-Místku. Účastníci budou pod zdravotním dohledem, diabetici mají vždy druhou večeři a je jim měřena hladina cholesterolu v krvi a tlak. Do soutěží, cvičení a přednášky se zúčastní všichni účastníci. Rukodělné práce, při nichž si vyrábíme něco hezkého, jsou vítaným zpestřením pobytu. Lektorka má nepřeberné množství nápadů, materiál většinou přiveze.
Protože hotel nenabízí možnost využití rehabilitačních služeb, připravili jsme pro zájemce využít těchto služeb pouze zájezdem a to do Polska, do Aquacentra Golembievski ve Wisle. Je to potřetí a zájem je stále větší. Poplatky si hradíme individuálně. Ceny ve srovnání s nabízenými a rozsahem služby jsou lepší než v darkovských lázních. Je nám to ovšem líto, protože zde by bylo jistě více zájemců. Zájezd uskutečníme v březnu. V dubnu zajistíme zájezd do ostravského divadla J. Myrona. Nabídku divadelního představení upřesníme. Na tom, jak proběhne Sbírka Český den proti rakovině, hodně záleží. 30 % z výtěžku jsou vlastními zdroji sdružení a jsou součástí rozpočtu toho projektu.  
V červenci se uskuteční v Havířově, ve středisku volnočasových aktivit, setkání regionálních pacientských organizací. Členové klubů z Opavy, Krnova, Ostravy, Frýdku-Místku, Třince a naší členové se budou podílet na společném programu, jehož cílem je strávit příjemný den, sportovat, zúčastnit se soutěží, prostě se bavit. Navazuje se na tradici Májového pětiboje v Darkově v roce 2010. Tuto tradici založil karvinský onkoklub. Letos se o tuto akci postaral ostravský klub Amazonky. Byli jsme v hornickém muzeu a v Landek parku.        
V srpnu bychom chtěli uskutečnit druhý zájezd na přehradu Dlouhé stráně, s prohlídkou tohoto vodního díla i zevnitř. Navštívit ruční manufakturu ve Velkých Losinách.
Každoročně se zúčastníme Hornických slavností, karnevalu a prezentace klubu v Nadačním městečku. Pokud se uskuteční Memoriál J. Schmída – mezinárodní plavecká soutěž, opět přijdeme povzbuzovat. Aliance českých žen s rakovinou prsu zařadila mezi pravidelné celorepublikové akce, projekt Plaveme prsa. Vždy se jedná o 15. říjen. Karvinský klub toto nepořádá, vzhledem k termínu blízkému memoriálu a jistě by nebyl zájem veřejnosti. O to více se snažíme přesvědčit naše členy k zapojení a podpoře klubu diabetiků a města, při organizaci memoriálu.
Zvykli jsme si vracet se na oblíbená místa do Beskyd. Jedním z nich je Horní Lomná a Penzion u studánky. Pokud budou ještě finanční prostředky, zajistíme zájezd, hlavně pro ty starší z nás. Tam jsme trávili první společné pobyty. Pro podzimní dny máme v nabídce pro členy návštěvu Městského domu kultury, Regionální knihovny. Předsilvestrovským procházením 27. prosince se rozloučíme s dalším rokem. 
Plánování je hodně napřed. Také je zájem o podzimní ozdravný pobyt v Karlově Studánce, pokud zajistíme finanční příspěvek, bude. Podrobnější příloha nebude, ale nabízené akce naplní očekávání členů na bohatou nabídku akcí. Na společné schůzi v říjnu, byl návrh plánu práce schválen a rozdělen do dvou projektů. Účtujeme sice každý projekt zvlášť, pro každého poskytovatele, na konci roku se náklady nerozlišují a dávají dohromady jeden celek. Jak je zřejmé z Výročních zpráv. Spokojenost klientů, to že dávají najevo, že s prací vedení jsou spokojeni, je silnou motivaci pro organizování akcí, kde je nám spolu dobře. Ze všech akcí pořizujeme fotodokumentaci, kterou zpracováváme buď jako fotky nebo v brožurkách.
Oslovily Vás tyto naše aktivity? Přijďe mezi nás, nebuďte sami.
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář