Jdi na obsah Jdi na menu
 


" Jsme tu pro sebe, jsme tu pro Vás"

25. 11. 2018

Abstrakt projektu

Celý projekt je zaměřen hlavně na připomenutí toho, že spolek úspěšně plní své poslání a do dalších let nabízí svým klientům i regionální veřejnosti povzbuzení pro případ, že do rodiny vstoupí rakovina. Podstata projektu je v rozšiřování aktivit a služeb klientům spolku i veřejnosti. Během patnáctiletého působení organizace v Karviné a okolí jsme docílili, že téměř v každé karvinské rodině se ví, že v Karvinské hornické nemocnici najdou pomoc onkologičtí pacienti i jejich rodinní příslušníci či přátelé. Záměrem realizace projektu, postupně po tři roky, je prezentace této práce a představení služeb a aktivit v dalších létech. Pacientů s nádorovým onemocněním přibývá, cílem poskytovaných služeb je zajištění kvalitního života po léčení, v recidivě i remisi.

Proč jsme tu pro sebe. Cílovou skupinou jsou pacienti v léčbě i po léčbě nádorového onemocnění, v remisi i vyléčení pacienti. Onkologický pacient je tímto pacientem po celý život. Nemoc se vrátí i po létech, kdy si člověk myslí, že je opravdu vyléčený. Nemoc je zrádná, postihne chod rodiny, ovlivní další život. Ve skupině se problémy zvládají lépe. Posiluje podpora ostatních.

Dovolím si popsat vlastní zkušenost. V září 2016 jsem se podrobila operaci a po 23 létech mi znovu diagnostikovali karcinom. V prosinci proběhla část léčby v Radiologickém ústavu Fakultní nemocnice v Ostravě Porubě. Letos v květnu se tam znovu vrátím a léčba bude pokračovat. Věděla jsem od března, že něco není v pořádku, už ta dlouhá doba „ cloumala “ moji psychikou a výsledky z histologického vyšetření nepřidaly na optimismu. Na pár podzimních týdnů jsem zvolnila v práci, některých aktivit se nezúčastnila, ani společných schůzek. Když jsem se po třech měsících vrátila, slzy do očí mi vehnalo to, jakým způsobem mně všichni přivítali na společné schůzce. Takto, s upřímným přáním zdraví a přáním ať vše další dobře dopadne. Nevím, co bude dál, ale obrovská podpora přátel z klubu mi dodává energii a přesvědčení, že i další léčení zvládnu a zase se vrátím. Je to také obrovská motivace k tomu, abych coby takový fundraiser působila v klubu dál.

Proč jsme tu pro Vás. Nádorového onemocnění přibývá, v onemocnění některých typů rakoviny držíme prvenství v republice. Léčba je náročná, dlouhodobá, zanechává mnohdy nepříjemné následky, se kterými je nutné žít. U mladých ztěžuje návrat do práce. Nebo následuje hledání vhodnější práce. Takže opět stresy a pokud se rychle a úspěšně nevyřeší, je zde recidiva onemocnění. Naše mladé členky, jimž je tato problematika nejbližší, si vzaly na starost prevenci k onemocnění a psychologickou podporu nových pacientů. Osobním oslovováním pacientů v čekárnách, distribucí letáku v ostatních zdravotnických zařízeních chtějí pomáhat ve složitých situacích, které jsou součástí života s rakovinou. Že se následně veškeré informace šíří i mezi zdravou veřejnost je jisté. Tři z nich jsou součástí realizačního týmu.

Ano, nemoc, následky léčby a návrat do práce – to je problém. V roce 2011 se část vedení organizace spolu s příznivci myšlenky, že je potřeba pomoci, rozhodlo založit Obecně prospěšnou společnost, která by tento problém pomohla řešit. Cestou sociálního podnikání zřídit pracovní místa v Bistru Esíčko, což měla být první provozovna, která měla zaměstnávat zdravotně znevýhodněné. Projekt podpořilo město Karviná, Nadace OKD. Ta dokonce zorganizovala Benefiční koncert na podporu projektu. Ta základní podpora ovšem nepřišla, Esíčko není, společnost postupně upadala v zapomnění. Volnočasové aktivity, které ještě nějaký čas organizovala byly duplicitním počínáním k aktivitám sdružení ONKO Naděje. Obecně prospěšná společnost ONKO pomoc, o.p.s., Karviná ukončila činnost v roce 2017. Klienti opsky se stali členy onkoklubu.   

Přínos projektu:

Pozitivní efekt realizovaného projektu vidíme v tom, že činnost spolku bude dál zviditelňována na akcích, které se tiskem i televizí dostanou do povědomí veřejnosti a pacientů. Nejpřijatelnějším přínosem je příchod nových klientů. Přínosem projektu je pak především spokojenost klientů se službami, s průběhem organizovaných aktivit.

Na realizaci projektu se podílí několik řešitelů, hlavně finanční podporou. Projekt by jistě nebyl dlouhodobě podporovaný, kdyby nebyl úspěšný. Stálí sponzoři činnosti spolku vědí, že spolku poskytnuté finance jsou využity účelně. To, že je klubovna navštěvovaná pacienty z čekáren, kteří mají zájem o to, co můžeme nabídnout, svědčí o zájmu o činnost spolku. Členům klubu nabízíme každý druhý rok dotazník, v němž se vyjadřují k službám a volnočasovým aktivitám. Tento zpracováváme a tým se řídí požadavky ostatních klientů. Pozitivní přínos projektu vidíme v účasti klientů na jednotlivých akcích. Jsou to rekondiční pobyty, výlety, sportovní a kulturní akce, rukodělné práce nebo besedy v klubovně.

Realizace projektu je rozdělena do tří etap. Rok 2017 – 2019. Každý rok se řídí plánem práce organizace a jeho dodržením.

Rok 2017 byl především rokem, kdy skupina laických terapeutek zkvalitňuje preventivní přednášky a besedy. Se studenty středních škol, v nemocnicích v Karviné, Třinci, Bohumíně, na Dnech zdraví a dalších akcích, věnujících se prevenci závažných civilizačních chorob. Spolek se zapojil do celorepublikového projektu – Nejde jen o prsa. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním ústavem pro vzdělávání spustila Aliance organizací a žen s rakovinou prsu v Praze nový ročník. Certifikované edukátorky – členky spolku, přednášejí v karvinském regionu. K tomu si vytvořily systém dalšího poradenství: rozdávají letáčky s výzvou ke komunikaci, věnují se poradenství na facebooku. 

Rok 2018 je zaměřen na přípravu výstavy a společného setkání zástupců pacientských organizací i zahraničních. Na rozvíjení spolupráce příhraničních onkologických pacientských organizací. I v roce 2018 je v popředí zajistit všem členům služby tak, aby členství ve spolku bylo pro ně přínosem. Letošní rok byl velice náročný na organizaci aktivit. Za 15 let, kdy spolek působí ve městě nerealizoval tolik podpořených projektů. Rozšířili jsme služby klientům, zajistili více kulturního vyžití. Rozhodně nejvíce ceněna byla oslava 15. výročí existence organizace ve městě. Dne  14. září v Obecním domě Družba. Bylo pozváno 110 účastníků. Jsme rádi, že jsme mohli přivítat primátora města, zástupce NOKD, ředitele Nadace rozvoje zdraví. Další poskytovatele dotací a jiné podpory se nedostavili nebo poslali zástupce. Velkou radost nám udělala přítomnost zahraničních hostů. Zástupců pacientských organizací z polského Rybnika, Piekar a Cieszyna. Ze Slovenska přijely členky Žilinských Venuší a ze sdružení Klinček z Čadce. Všem se v Karviné líbilo a ti, kdo už zde byli na nějakém společném setkání se rádi vracejí. Krátký šot natočila Televize Polar a odvysílala. V karvinském zpravodaji byla zveřejněna také krátká zmínka o tom to setkání. Akce v Družbě byla součástí projektu, který zajišťuje zkvalitňování života členům klubu. Na takto velká pacientská setkání jezdíme, a rádi, do Rybnika, do Cieszyna a na Slovensko do Rájecké Lesné. Letos poprvé jsme byly v Čadci a na příští rok jsme pozvaní do Piekar v Polsku. Všechny tyto akce mají program, který nás zavede do zajímavých míst, hezkého prostředí, jsou příjemným zpestřením volného času.

Rok 2019 bude pro spolek významný tím, že zúročí výstupy realizace projektu z těchto dvou let. Kromě standardních služeb a akcí, které se každý rok opakují je jedna, která opět zviditelní činnost klubu. V Karviné se v roce 2010 sešlo 110 zástupců regionálních onkoklubů severní Moravy. Z této akce se stala tradice a tak jsme se postupně setkávali v Ostravě, Havířově, Třinci, Frýdku Místku, Opavě a Bohumíně. Příští rok je řada na karvinském spolku. Míst, kde takové setkání uskutečnit je dost. Zajistit program a nabídnout zajímavé místo k prohlédnutí také není problém. Tak se už těšíme na dlouholeté přátelé a na strávení hezkého dne, který připravíme.

Zpracovala: Monczková

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář