Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnocení realizace projektů - rok 2012

5. 1. 2013

Projekt: Zkvalitnění života onkologických pacientů a preventivní osvěta v oblasti nádorového onemocnění v Karviné 

Cílem projektů je následná péče o klienty sdružení po onkologickém onemocnění. Během deseti let působnosti klubu " prošlo" přes sto pacientů. I když letos přibyli tři členové, počet je stejný 64 členů. Aktivity klubu eliminují pocit osamocení, působí pozitivně na udržování kondice fyzické i psychické.
Shrnutí: Pravidelné schůzky členů jsou navštěvovány stále větším počtem členů. Rukodělné práce v klubovně jsou také velice oblíbenou činností. Zhotovujeme hlavně výrobky, které nabízíme na různých prezentačních akcích. V klubovně se pořádá během roku několik malých přednášek a předváděcích akcí na výrobky zdravé výživy. Farmaceutická firma MUCOS prostřednictvím svého zástupce předvedla prezentaci léku Wobenzym i pro veřejnost a klienty Lázní Darkov. S Krajskou pobočkou NRZP jsme v říjnu organizovali seminář i pro veřejnost. Název Rovná práva pro všechny - téma: Je diskriminace zdravotně postižených, aktuálním problémem? V salonku Rehabilitačního sanatoria byli přítomni klienti lázní i veřejnost z blízkého okolí. Akce Rocktherapy v Orlové uvedla dobře klub do povědomí i orlovské veřejnosti. Spolupráce s regionálními kluby je také na vyšší úrovni. Společné procházky po okolí Karviné a návštěva kulturních akcí, stmelují kolektiv. Deset let společných akcí budeme prezentovat v Okresním archívu výstavou od 17. ledna 2013.
Český den proti rakovině – touto celorepublikovou veřejnou sbírkou rok co rok zajišťujeme část finančních zdrojů pro klub. Ten letošní hlavní koordinátorka květinkového dne popsala takto.
                Žlutě kvete podběl i pampelišky na jarních stráních, lukách i zahrádkách. Druhou středu v měsíci květnu 2012 byly rozkvetlé i betonové ulice ve městech. To mezi nás přišla další léčivá bylinka – měsíček lékařský, aby oslovila naše občany v den, kdy se již po šestnácté konal Český den proti rakovině. Dobrovolníci z řad studentů, přátelé i členové sdružení ONKO Naděje Karviná oblékli žlutá trička a vydali se do ulic. Nenabízeli jen kytičky, ale i letáčky, kterými se snažíme mezi širokou veřejnost vnášet informaci o zákeřné nemoci – rakovině.
Bedlivě sledujeme předpovědi počasí. Máme radost, že ráno svítí sluníčko. Postupně se však nepříjemně ochlazuje, odpoledne zima vyhání človíčky z ulic. Je to během dne poznat, počet lidí slábne i jejich ochota koupit kvítek je ovlivněna. Úsměv i prohozený žert od všech dobrovolníků však to vše nakonec překoná.
Nejvíce nás zahřejí slova: ....už na Vás čekáme, ...to jsme rádi, že jsme Vás potkali. Loni jsme neměli to štěstí,... máme doma, v práci sbírku květinek, ta letošní nesmí chybět, ...vyhlížíme Vás, neradi bychom přišli o kytičku s tak veselou stužkou, atd.
Lhostejnost, se kterou nás někteří míjí, nás nerozhází. Mrzí však hrubá slova o rozkradených milionech – ať Vám dají tam. Snažíme se rychle zapomínat a se vztyčenou hlavou jdeme dál.
V odpoledních hodinách se vrací vaky na naše stanoviště, které nám už tradičně poskytuje Slezská univerzita. Samozřejmě máme připraveny čerstvé posily, které znovu vychází do ulic nabízet kytičky, které se nepodařilo dopoledne prodat studentům.
Velmi studená sprcha přichází kolem čtvrté hodiny odpolední, kdy zjišťujeme, že v jedné škole zůstaly vaky i květinky ve skříni. Zodpovědný pracovník za sbírku zapomněl, co slíbil a tak květinky spí. Samozřejmě operativně řešíme možnost školu navštívit a probudit tyto spící květinky. Nedaří se, škola je zamčená. Druhý den ráno ještě něco málo prodáme svým nejbližším, ale něco budeme musit vrátit. Škoda. Ve čtvrtek a ještě v pátek svážíme vaky z obcí kolem Karviné, kde máme také své kontakty. Počítáme, jsme lepší, než loni. Úspěch?!
Převládá dobrý pocit. Ještě poděkování, stisky rukou, sliby, že se zase za rok se svými dobrovolníky setkáme. Podaří se dokonce navázat nové kontakty na příští rok. Sbírka žije.
Ještě na závěr se s Vámi musím podělit o jeden konkrétní zážitek naší členky Helenky.
Kráčím v ruce košíček s napíchnutými květinkami v letáčcích. Tu spatřím na druhém chodníku bývalou sousedku, ale nemohu si vzpomenout na jméno. Hned si pomyslím, ta si určitě kytičku ode mne koupí. Volám:“Hálo paní“ a přidám do kroku, paní přidá také, stále volám, popoběhnu, ona také. Jak myslíte, že to dopadlo. No prostě jsem ji nedohonila. Doufám, že až se příště setkáme, obě se této příhodě zasmějeme. Za hodinu byly kytičky, které jsem měla v košíčku, prodané a tak mně ani nemrzí, že sousedka nekoupila.
 .
Projekt: Zajištění ozdravných aktivit členům onkoklubu Karviná.
 
                Cílem tohoto projektu bylo zajistit volnočasové aktivity členům sdružení. Zajistili jsme dva zájezdy. Další zájezd se konal v rámci setkání regionálních pacientských organizací v Ostravě v Landek Parku, v Hornickém muzeu. Další aktivitou byla realizace týdenního rekondičního pobytu pro 29 účastníků v Beskydech. Program zájezdů i bohatý program rekondičního pobytu splnil očekávání účastníků i těch nových. S realizací projektu jsme započali v lednu, kdy jsme zajišťovali zájezdy.  
Zájezd do Wisly v Polsku, byl první společnou akcí. Využili jsme relaxačních služeb v Aquacentru Golebiewski. Příjemná byla návštěva divadla v Ostravě 13. dubna. Hra Noc na Karlštejně v divadle J. Myrona. Zajímavou akcí bylo setkání členů regionálních klubů. Ostravské Amazonky zorganizovaly setkání v Landek Parku s prohlídkou Hornického muzea. Dne 25. dubna se setkalo na sto dvacet účastníků ze sedmi pacientských organizací.   Rekondiční pobyt se konal od 23. - 30. června. V hotelu Dejmon v Čeladné. Zájezd do Solných dolů ve Wieliczce v Polsku se konal 12. září a 19. září jsme se prošli Horní Lomnou, oblíbeným místem v Beskydech. V Městském domě kultury jsme strávili příjemný večer 24. října. V listopadu opět, dávali Hadriána z Římsů. Poslední společnou schůzku ukončil Mikuláš s čertem, rozdáváním dárků, které jsme si vyměnili. Na již tradiční předsilvestrovskou procházku vyrazíme 27. prosince. Někde v teple zhodnotíme rok a podněty k činnosti na rok 2013.
Hodnocení rekondičního pobytu – červen 2012.
                Držím v ruce moc hezkou brožurku, ve které naše Vlasta zvěčňuje týdenní rekondiční pobyt v Čeladné. Vracíme se do Čeladné, to je název projektu, který podpořil svou dotací Fond primátora Statutárního města Karviná, Nadace OKD, přispěla společnost ELI LILLY ČR, s.r.o. Všem poskytovatelům finanční pomoci děkujeme, jsme vděční. Rozpočet jsme doplnili příspěvky účastníků. Ze všeho nejdříve zpracováváme fotodokumentaci. Brožurku popisující průběh pobytu distribuujeme na všech prezentačních akcích jako je Veletrh sociálních služeb, Dny zdraví, vozíme do míst, kde provádíme preventivní přednášky. Do Prahy na konferenci Aliance českých žen s rakovinou prsu povezeme v listopadu. Je v čekárně onkologického centra. Informace jsou na webových stránkách. Cílem projektu bylo realizovat týdenní rekondiční pobyt pro 30 účastníků v Beskydech. S konkrétní realizací jsme započali 7. února, kdy byl připraven seznam, na únorové společné schůzce nabídnut program pobytu a rozdány přihlášky. Rekondiční pobyt se konal od 23. - 30. června. Účastníků bylo 29. V hotelu Dejmon v Čeladné. Vrátili jsme se do míst, kde nám bylo v roce 2010 dobře. Tehdejší pobyt byl za těch deset let, kdy pořádáme tyto akce, vyhodnocen jako nejlepší. Ani letos nezklamal. Hotel má prostory ke společnému setkávání. Večer nebo pro případ špatného počasí. Ranní rozcvičky, denní společné relaxace pro zájemce, vycházky do okolí, návštěvy hezkých míst společně. Tyto aktivity umocněné hezkým prostředím a počasím, působí blahodárně na naše dušičky i tělesné schránky. Zajistili jsme přednášku lékařů Kalinových. Přijeli v neděli za námi a beseda byla velice poutavá a užitečná jak radami, tak informacemi těchto odborníků. Strávili jsme příjemné odpoledne. Téma přednášky bylo pozměněno. Vzhledem k tomu, že se letošní sbírka Český den proti rakovině věnovala tématu nemoci ledvin, aktuálně jsme zvolili přednášku na toto téma. Během týdne proběhlo několik akcí rukodělných činností. To jsou chvíle, kdy naše šikovná lektorka Vlasta, učí zhotovovat další členy hezké věci z papíru, pracovat s ubrouskovou technikou na dřevě či skle a jiné věci, které pomáhají nám starším udržet motoriku rukou v slušném stavu. Je to činnost zaměřená na pomoc ženám po ablaci prsu, které dál mají problémy s lymfedémy. Dělali jsme z papírových ruliček košíčky, věnečky. Venkovní prostory nabízejí možnosti cvičení velkého počtu osob, pořádali jsme opět sportovní odpoledne, hráli s kuželkami, šipkami, petangue. Vědomostní soutěže v kulturní místnosti. Do obory k daňkům letos vystoupali skoro všichni. Protože vždycky jedou někteří účastníci osobním autem, využíváme je k dopravě těch hůře mobilních účastníků. Tak to bylo i během akce: "jdeme se podívat, kolik přibylo daňků". Pobyt byl ukončen dopoledne 30. června a po cestě zpět jsme odjeli do Kozlovic. Navštívili tamní Obecnou školu, muzeum a vláčkem Podhoráčkem, se přepravili do Hukvald. Prohlédli okolí, více jsme nestihli, počasí krásné, na nás příliš horko a tak unaveni, ale velice spokojeni jsme odjeli domů. Na další schůzce jsme těm, kdo se nezúčastnili, měli co povídat.
                Došlo k malé odchylce od záměru. V Hotelu Dejmon původně zamýšlená rekonstrukce nedopadla tak, že by bylo možné využít i relaxační nebo rehabilitační služby. Zajistili jsme je tedy v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné, v léčebném domě Lara. Přepravu jsme zajistili vlastními osobními auty, protože autobusovou dopravou by byla přeprava časově nezvládnutelná. Rekondiční pobyty jsou pro členy sdružení vždy přínosem.
               
Od 17. ledna 2013 do konce února bude v Okresním archívu v Karviné, instalovaná výstava k desátému výročí vzniku sdružení onkologických pacientů Karviná. Za deset let činnosti máme co nabídnout. Na panelech bude zmapována činnost, její rozvoj, hlavně však poskytovatelé finančních prostředků. Bez jejich vstřícnosti bychom nebyli tam, kde jsme. Jsme jeden z nejaktivnějších klubů v republice. Tím, že pomáháme této cílové skupině bez rozdílu věku, druhu onemocnění, nejspíše jediní. Na výroční konferenci Aliance českých žen s rakovinou prsu v Praze jsme prezentovaly našich deset let činnosti. I novou aktivitu, týkající se pomoci mladým pacientům.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář